OGLAŠEVANJE SKRIVNOSTNEGA KUPCA
 
     
Zakaj Skrivnostni kupec Ugotavljanje motivacije in obnašanja uslužbencev
Cilji Skrivnostnega kupca Ocenjevalni elementi
Ocenjevanje zadovoljstva potrošnikov Skrivnostni kupec v izvedbi
       

Po kodeksu Esomarja morajo biti ocenjevani nosilci in uslužbenci o tem obveščeni. To je tudi koristno, saj jih dejstvo o ocenjevanju motivira k boljšemu odnosu in delu.

Obveščena mora biti tudi najširša javnost, hkrati z medijsko, seveda.

Komuniciranje mora biti proaktivno.

Internetna stran
Predlagamo, da celotni potek, pravilnike, rezultate in metodologijo predstavimo tudi na posebnih internetnih straneh, z možnostjo "linkanja" tudi iz drugih strani.

Brošura
Ob koncu vsakokratnega ocenjevanja ali ocenjevanja določenega ponavljalnega obdobja, torej četrtletno ali polletno, predlagamo, da naročnik izda brošuro, malce obširnejši prospekt o uspešnosti izvedbe celovitega ocenjevanja Skrivnostni kupec. Distribucija naj poteka tako med poslovno javnostjo kot med potrošniki naročnika.CEOs d.o.o.