Kliknite tu za vrnitev na prvo stranNazaj
   
SKRIVNOSTNI KUPEC V IZVEDBI
 
   
Zakaj Skrivnostni kupec Ugotavljanje motivacije in obnašanja uslužbencev
Cilji Skrivnostnega kupca Ocenjevalni elementi
Ocenjevanje zadovoljstva potrošnikov Skrivnostni kupec v izvedbi
     

Izvajalci niso naključno izbrane osebe, ampak so del naše skupne ekipe, praviloma ljudje, ki so pri nas redno zaposleni, ki imajo že izostren občutek za trdno določene ocenjevalne kriterije ter sta jim konzultantska pomoč in nadzor dnevno zagotovljena.

Za vsakega posameznega naročnika se ocenjevalci pripravljajo skupaj in si uravnotežijo ocenjevalne kriterije, tako, da končne ocene praviloma ne odstopajo druga od druge.

Prav tako za dobro pripravo terenskih ocenjevalcev pridobimo tudi sodelovanje naročnika, da so ocenjevalci konkretno in podrobno podučeni o lastnostnih posameznih izdelkov in prodajnih posebnostih.

Izvedba skrivnostnega nakupovanja

Naši ocenjevalci - skrivnostni kupci - pridejo nenapovedani, se ne predstavijo ne pred, ne po ocenjevanju in tega izvajajo popolnoma diskretno.

Ocene vpisujejo v ocenjevalne liste izven dosega oči uslužbencev.

Po Esomarjevem kodeksu vedno zahtevamo, da naročnik obvesti vsa prodajna mesta, da bodo ocenjevana v nekem daljšem časovnem razdobju, vztrajamo pa tudi, da jih seznani s povzetki raziskave.

Ocenjevanje vedno poteka z določeno frekvenco glede na podano usmeritev - segmentacijo prodajnih mest.

Zbrani podatki so kvantitativno in kvalitativno ovrednoteni ter medsebojno primerjani.

Poročilo

Več o poročilu in delu kot tudi vsa dodatna vprašanja vam z veseljem zaupamo individualno.

Vsakokratno poročilo sestavlja:
- tekstualni komentar
- tabelarični prikazi izračunov
- nekatere najpomembnejše grafe
- primerjavo doseženih rezultatov z dosedanjo časovno vrsto
- oceno vsega posameznega mesta
- praviloma drseče spremembe doseženih rezultatov
- priporočila in napotila

 


CEOs d.o.o.