Kliknite tu za vrnitev na prvo stranNazaj
   
RAZISKAVA MED TRGOVSKIM OSEBJEM
 
     
Zakaj Skrivnostni kupec Ugotavljanje motivacije in obnašanja uslužbencev
Cilji Skrivnostnega kupca Ocenjevalni elementi
Ocenjevanje zadovoljstva potrošnikov Skrivnostni kupec v izvedbi
       


Raziskavo je potrebno opraviti zato, da ugotovimo motivacijske vzgibe zaposlenih, njihova pričakovanja, želje, potrebe, pa tudi pomanjkljivosti in slabosti, saj vemo, da je najboljši delavec lojalen in sposoben delavec.

Raziskava poteka kot izvedba (najbolje) dveh fokusnih grup (skupinskih intervjujev) s homogeno skupino trgovinskega osebja (prodajalci in poslovodje) in kot anonimna pisna anketa, kjer bo sodelovalo vse trgovsko osebje.

Število udeležencev in fokusnih grup je odvisno od števila zaposlenih tako zunanjega kot notranjega prodajnega osebja.
Dodani so tudi (do) trije osebni intervjuji.

Naročnik dobi pisno:
- poročilo o ugotovitvah o fokus grupi
- poročilo o intervjujih
- poročilo o opravljeni pisni raziskavi.
Skrivnostni kupec - kreiranje vprašalnika in ocenjevanih elementov

Kreiranje testnega vprašalnika praviloma poteka v sodelovanju z naročnikom. Na ogledu vzorčnih lokacij se predskenira zatečena problematika.CEOs d.o.o.