Pozdravljeni na spletnih straneh podjetja CEOs d.o.o. Za lažjo navigacijo izberite iz opcijo iz zgornjega menuja. Nazaj na prvo stran Izberite opcijo Izberite opcijo Izberite opcijo Izberite opcijo Izberite opcijo For info in english click here!
Povezujemo podjetja, ljudi in znanje

test

 

 

 

 

Javnomnenjske in tržne raziskave v podjetju CEOs

Podjetje CEOs je mlado podjetje, združuje pa posameznike - strokovnjake, ki že desetletje delujejo na področju tržnih in javnomnenjskih raziskav.

Specializirani smo za izvedbo tržnih raziskav, ki zaradi naročnikovih zahtev in specifičnosti problemov zahtevajo poglobljen in naročniku prilagojen pristop. Raziskave izvajamo za naročnike, ki potrebujejo podatke o širokopotrošnih, industrijskih in investicijskih trgih ter o mnenjih in stališčih v zvezi z željeno tematiko.

Ravno tako izvajamo veliko raziskav javnega mnenja namenjenih v pomoč slovenskim občinam kot so MO Celje, MO Kranj ter drugim zavodom in institucijam.

Uporaba standardnih in sofisticiranih metod raziskovanja

Pri izvedbi tržnih in javnomnenjskih raziskav uporabljamo kvalitativne in kvantitativne metode zbiranja mnenj in odgovorov:

- izvedba posameznih intervjujev, diad, triad in fokus skupin
- izvedba raziskav na testnih vzorcih
- anketiranje po telefonu
- anketiranje na terenu po različnih lokacijah
- anketiranje po pošti
- anketiranje preko spleta

Rezultati naših tržnih raziskav so argumentirani z opisnimi kazalci, rezultati križanj in s sofisticiranimi multivariatnimi analizami.

Vprašanja in problemi

Najpogostejša vprašanja, na katera odgovarjamo (z določeno stopnjo zaupanja v pravilnost trditve, ki jih postavimo) so:

- Katere demografske in statusne lastnosti so značilne za vaše kupce?

- Kako se razlikujejo različne skupine vaših kupcev?

- Katere skupine kupcev so najbolj pomembne?

- Kdo so tisti, ki odločajo o nakupih?

- Kakšna je stopnja zadovoljstva z vašimi izdelki / storitvami?

- S kakšno verjetnostjo lahko sklepate o uspehu pri lansiranju novega izdelka?

- Kako določiti realno ceno storitve / izdelka?

- Kako določiti optimalen zbir opcij za izdelek / storitev?

- Kako pozicionirati nove izdelke / storitve?

- Na katerih področjih vašega poslovanja imate prednosti in kje so vaše pomanjkljivosti?

- Kako uspešni so promocijski koncepti?

- Kako spremljati uspešnost kampanje?

- Kaj menijo različne javnosti o določenih težavah / temah?

- Kako izmeriti oz. vrednotiti stališča in mnenja o posamezih dogodkih, odločitvah, pojavih, temah, izdelkih ali storitvah?


Poročilo o rezultatih

Na podlagi rezultatov raziskave pripravimo tri vrsti poročil:

- vmesno ustno poročilo, kadar je to zaželjeno zaradi potrebe po hitrem seznanjanju z rezultati, pa tudi za zajemanje morebitnih dodatnih želja naročnika glede podrobnosti
- poglobljeno poročilo s priloženimi rezultati analiz, testov, opisnih statistik, tabelaričnih in grafičnih prikazov
- poročilo za vodilne strukture (executive summary), ki vključuje vse pomembne rezultate ter priporočila za nadaljnje poslovne aktivnosti.

Fokus grupe kot raziskovalna tehnika

Kvalitativne raziskovalne metode, ki bazira na metodologiji skupinskega intervjuja, se je v strokovnem žargonu oprijel termin "fokus grupa". Tehnika se je pojavila v socioloških znanostih po II. svetovni vojni, kot pripomoček v marketinških in javnomnenjskih raziskavah pa se je začela uveljavljati koncem 80 -tih let.

Fokus grupe uporabljamo npr. pri testiranju promocijskih kampanj v predizvedbenih fazah, pred uvajanjem novega zakonskega določila, ob lansiranju novih izdelkov, pri merjenju učinkovitosti komuniciranja z javnostmi ipd., skratka, kadar želimo izvedeti več kot le mnenje lastnega, "mnenjsko popačenega" kroga ljudi o nekem problemu ali pojavu. Metoda ima pred širokim anketiranjem prednost predvsem zato, ker razen binarnih odgovorov in enostavnih trditev na odprta vprašanja dobimo še vse druge, mnogo bogatejše nianse s konotacijami in čustveno obarvanostjo, ki jih npr. telefonska raziskava na vzorcu tisoč respondendentov ne more nikoli zajeti.
V fokus grupah se ustvari interaktivnost udeležencev in izvajalcev ter t.i. grupna dinamika /mnenje sproži drugo mnenje, ipd./, obe pa prispevata k izražanju takih mnenj in stališč, ki bi jih bilo sicer nemogoče zajeti. Poleg sodelovanja v pogovoru udeležence večkrat izvršujejo tudi kratke pisne naloge in teste.

Fokus grupe uporabljamo za hitro zaznavanje stališč in mnenj, in naročnik lahko - kadar ne gre za udeležence -specialialiste - pričakuje pisno poročilo v treh do petih dneh od naročila.
Naročnik je lahko med potekom prisoten v sosednjem prostoru ter opazuje in posluša dogajanje za polprozornim ogledalom. Naročniku lahko dogajanje tudi simultano prevajamo ali ga posredujemo po videokonferenčni zvezi.
Fokus grupe so stroškovno mnogo racionalnejše od kvantitativnih raziskav. Naš raziskovalni oddelek ima kot eden redkih izvajalcev te vrste raziskovanja povsem prilagojene prostore, tehniko in strokovnjake za pripravo, moderiranje in poročanje.
Potek posamezne seanse - fokus grupe vedno snemamo vsaj na magnetofonski trak zaradi lažje transkripcije, na željo naročnika pa tudi na video.

Pridobivanje rezidentov za sodelovanje v fokus grupah opravljamo s screeningom iz baze naključno izbranih občanov in s filter vprašanji. Praviloma se udeleženci ne ponavljajo v različnih grupah in se med seboj ne poznajo.
Prisotnost vseh udeležencev - rezidentov je praviloma denarno nagrajena.

NazajGor

AKTUALNO
Strokovna podpora v podjetju (CEO podpora)
Optimizacija in razbremenitev vodilnih v podjetju. Izjemna podpora strokovnjaka s področja marketinga, spodbujanja prodaje in managmenta
.
2 urni dnevni angažma zajema svetovanje 4 urni pa tudi operativno delo, veliko referenc s področja... . dodatne informacije

Strateško upravljanje in planiranje
Želite izboljšati profitabilnost podjetja in razbremeniti vodstvo. Tu smo da vam pomagamo znižati stroške, spodbuditi prodajo in izboljšati organizacijsko klimo v podjetju. dodatne informacije

Metodologija raziskave Skrivnostni kupec
-TERENSKI
-TELEFONSKI

Preizkušena na več kot 1000 primerih.
dodatne informacije


Strateško upravljanje

Metodologija skrivnostni kupec

Seminarji in treningi za izboljšanje prodaje

Optimizacija oglaševanja

Event marketing

Stiki z javnostmi

Priprava volilnih programov in kampanij

Splošno svetovanje in lobiranje

     
2006 CEOs

Domov | O podjetju | Produkti / storitve
Reference| Kontaktne informacije